Wiosenne Spotkania Archiwalne

Program

VIII Wiosenne Spotkania Archiwalne 

Dobre praktyki zarządzania dokumentacją 

Program

 

 

20 maja (czwartek)

 

10:15 - Otwarcie konferencji

10:30 - Wanda Krystyna Roman, Czym jest dobra praktyka i komu służy?

11:00 - Halina Robótka, Profesjonalizm zarządców dokumentacji i archiwistów. Dobra praktyka czy konieczność?

11:30 - Marek Konstankiewicz, Prawo polskie w kontekście identyfikacji i wdrażania dobrych praktyk zarządzania dokumentacją

 

12:00—12:15 - Przerwa

 

12:15 - Robert Degen, Dobre praktyki w biurowości a polskie podręczniki kancelaryjno-archiwalne

12:45 - Magdalena Niedźwiedzka, Dobre praktyki zarządzania dokumentacją w Polsce – funkcjonowanie i oczekiwania praktyków

13:15 - Katarzyna Jaskółka-Leśniak, Dobre praktyki w obszarze kształtowania państwowego zasobu archiwalnego

 

13:45—14:15 - Przerwa

 

14:15 - Tomasz Karaś, Zarządca dokumentacji w roli członka zespołu projektowego oraz twórcy systemu informatycznego wybrane – zagadnienia z praktyki wdrażania systemów informatycznych związanych z obiegiem dokumentacji w Urzędzie Miasta Krakowa

14:45 - Karolina Jakóbowska, Regularne szkolenia pracowników z przepisów kancelaryjno-archiwalnych oraz obsługi systemu klasy EZD, jako profilaktyka w pracy koordynatora czynności kancelaryjnych – doświadczenia z pracy w Głównym Urzędzie Statystyczny

15:15 - Piotr Warowny, Koordynator czynności kancelaryjnych administratorem aplikacji EZD. Wykonywanie czynności kancelaryjnych w praktyce na przykładzie rozwiązań zastosowanych w Kuratorium Oświaty w Warszawie

 

16:45 - Zakończenie obrad

 

 

21 maja (piątek)

 

10:00 - Jacek Urbański, Rola lidera w procesie zarządzania dokumentacją

10:30 - Marlena Jabłońska, Komunikacja, informacja, dokumentacja. Dobre praktyki w dobie kryzysu

11:00 - Tomasz Matuszak, Przeprowadzka archiwum w dobie pandemii, sytuacje kryzysowe i bezpieczeństwo materiałów archiwalnych a dobre praktyki zarządzania dokumentacją – studium przypadku

 

11:30—11:45 - Przerwa

 

11:45 - Dorota Drzewiecka, Informatyzacja biurowości podmiotów administracji publicznej w Polsce w latach 2011-2019. Próba oceny

12:15 - Illona Pałka, Agnieszka Reizer, Wykorzystanie systemu EZD w organizacji pracy zdalnej w urzędzie

12:45 - Katarzyna Pepłowska, Marcin Smoczyński, Biurowość w czasach pandemii. Wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na informatyzację biurowości w administracji publicznej. Raport z badania

 

13:45 - Zakończenie obrad i podsumowanie konferencji

Wiosenne Spotkania Archiwalne