IX Wiosenne Spotkania Archiwalne

O konferencji

Cykl konferencji pod nazwą „Wiosenne Spotkania Archiwalne” został zainicjowany w 2007 r. przez zespół badaczy kierowany przez prof. Halinę Robótkę i związany z ówczesnym Zakładem Zarządzania Dokumentacji i Informacji Archiwalnej. Pierwsze sympozjum zorganizowano 20 i 21 kwietnia, i poświęcono prawu archiwalnemu. Kwestia niedostatków tej sfery dziedziny archiwalnej wydawała się wówczas jedną z najpoważniejszych, a toruńska konferencja miła dać szansę nie tylko na wymianę doświadczeń między archiwistami państw Europy Środkowo-Wschodniej, ale także stać się okazją do szukania inspiracji dla modernizacji polskiego prawa archiwalnego. W organizację przedsięwzięcia – oprócz zespołu prof. Robótki – zaangażowały się także toruński oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Także dziś inspiracją dla problemów podejmowanych w czasie WSA jest rzeczywistość kancelaryjna i archiwalna. Dzięki temu w czasie dotychczasowych spotkań dyskutowano m.in. o public relations w archiwach, standardach edukacji archiwistów oraz dokumentacji elektronicznej w praktyce polskich aktotwórców  i archiwów.

IX Wiosenne Spotkania Archiwalne